Súhlas s využitím súborov cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookies na ďalšie spracovanie, ktoré má za cieľ analýzu návštevnosti webu, vylepšenie užívateľského prostredia alebo zobrazenie prispôsobeného obsahu stránok. Cookies súbory odporúčame nechať ukladať, neblokovať ich. Nič Vám neurobia, nehryzú, ani to nie sú nijako škodlivé nástroje...... Viac o cookies.

Viac o cookies

Všeobecne súbory cookies pracujú tak, že si pamätajú určité nastavenia alebo správanie (kliknutie na niečo, povolenie alebo zákaz apod.).

Vďaka tomu potom môže webová stránka fungovať podľa užívateľa, teda môže mať nejaké preferenčné správanie alebo je nám vďaka tomu umožnené sledovať podrobnejšie návštevnosť.

To všetko nám potom oznámi, aké stránky alebo produkty sú zaujímavé a aké napríklad nie a tým nám tieto informácie pomáhajú skvalitniť obsah na webe.

Súbory cookies je možné tiež zamietnuť (okrem technických nutných na prevádzku webu), tým potom ale môže dôjsť k obmedzeniu alebo zhoršeniu niektorých prvkov na webe - napr. prehrávanie videí z YouTube, alebo použitie/párovanie kódov v kampaniach apod.

Preto odporúčame nechať súbory cookies ukladať, neblokovať ich. Nič Vám neurobia, nehryzú, ani to nie sú škodlivé nástroje. Naopak, nám aj Vám pomôžu 😄

Platnosť voľby uloženia cookies nastavujeme na 1 rok. Pokiaľ toto nastavenie budete chcieť počas tejto doby zmeniť, potom tu na stránke Uložené cookies voľby.

V prípade, že cookies sami mažete alebo máte nastavené automatické mazanie v prehliadači, potom sa tento dialóg s voľbami objaví vždy znova - dôvodom je práve zmazanie uloženej voľby.

Pozn.: Pri udelení súhlasu s cookies, dôjde k ich uloženiu v rozsahu zvolených typov. Pokiaľ je následne súhlas zmenený, potom sa zmení aj typ danej cookie, respektíve rozsah následného použitia - napr. pri zrušení voľby Marketingových cookies, bude táto cookie stále uložená, ale bude nastavená na blokáciu (nepoužitie na ďalšie účely). Cookies teda zostanú uložené, a to do doby ich expirácie alebo ručného/automatického zmazania v prehliadači (stále ale platí, že nebudú ďalej používané napr. na Marketingové účely apod.). Obrátene zase platí, že pri zmene v povolení na udelenie súhlasu s napr. Marketingovými cookies, bude zmenený rozsah oprávnení a budú ďalej/znovu tieto cookies používané na ďalšie účely (napr. hodnotenie/priebeh kampaní apod.).

Podrobné nastavenie cookies Len technické cookies Povoliť všetky cookies

Technické alebo prevádzkové cookies

Tieto cookies sú nutné pre správne fungovanie www stránok, nie je možné ich teda vypnúť. Je v nich uložená napr. informácia o udelení súhlasu s rozsahom použitia cookies alebo hodnota prechádzanej stránky pre návrat z vyhľadávania apod.

Tieto súbory cookies nezbierajú štatistické ani marketingové dáta.

Štatistické alebo analytické cookies

Pomocou týchto cookies zisťujeme, koľko máme návštevníkov na stránkach, na ktoré stránky sa pozerajú najviac a na ktoré najmenej. Dajú sa potom použiť pre našu vnútornú analýzu, čo môžeme na stránkach vylepšiť.

Tieto súbory cookies zbierajú dáta anonymizovane, tj neodovzdávajú informácie, pomocou ktorých by bolo možné jednoznačne používateľa identifikovať.

Marketingové alebo produktové cookies

Tieto cookies nám dovoľujú zacieliť reklamu (nielen na tomto webe), ktorá súvisí s nami ponúkanými produktmi. Môže ísť o tzv. marketingové kampane, ktoré pomocou kliknutí vedú aj von z nášho webu, napríklad na Facebook alebo Linkedin apod. Vďaka nim potom môžeme priraďovať jednotlivé akcie/proma k návštevníkovi webu a udeliť mu tak napríklad výhodnú ponuku či zľavu, pokiaľ prejde (napr. kliknutím) cez takú marketingovú kampaň.

Tieto súbory cookies zbierajú dáta spravidla anonymizovane, tj obvykle bez jednoznačných identifikačných informácií. Pri súboroch cookies tretích strán, ako Facebook alebo Linkedin apod., ale toto nemôžeme nijako garantovať ani ovplyvniť.

Ostatné a doplnkové cookies

Tieto doplnkové cookies súbory cookies sú spravidla používané ako indexačné nástroje pre služby tretích strán - ako je napr. YouTube, kedy pomocou svojich cookies sledujú počet zhliadnutí daného videa alebo podľa užívateľa vedia ponúkať po zhliadnutí ďalšie odporúčané videá s obdobnou tématikou. Pokiaľ teda napr. tieto YouTube cookies nepovolíte, nebude možné video prehrať okamžite/priamo na našom webe v danej stránke, ale len cez priamy odkaz na YouTube (prehranie videa bude bez súhlasu blokované).

Podobné funkcie pre zobrazenie svojich komponentov (video prehrávače, obrázkové galérie, ukážka príspevku zo soc. siete, apod.) tiež môžu používať ďalšie služby ako je Facebook, Linkedin, Twitter apod. Tieto súbory cookies zbierajú dáta spravidla anonymizovane, tj obvykle bez jednoznačných identifikačných informácií. Pri súboroch cookies tretích strán, ako Facebook alebo YouTube apod., ale toto nemôžeme nijako garantovať ani ovplyvniť.

Uložiť zvolené nastavenie cookies alebo Povoliť všetky cookies

ETIGRAF-SK, s.r.o.

riešenia pre automatickú identifikáciu

+421911152515
hľadať na webe ....
Riešenie > Spoľahlivá identifikácia v zdravotníctve

Požiadavky na značenie zdravotníckych pomôcok sú jedny z najprísnejších. Musia spĺňať dané parametre pre presnú identifikáciu vzoriek a zachovanie ochrany dát. Zdravotnícke pomôcky, ktoré podliehajú dezinfekcii a opakovanému použitiu, musia byť stále nositeľom dobre čitateľného identifikačného kódu. Súčasným trendom v laboratórnych podmienkach je automaticky spracované riešenie na zaistenie presnosti označovaných produktov.

identifikácia v zdravotníctve

Pre spoľahlivú a rýchlu analýzu a hlavne z dôvodu sledovateľnosti musia byť údaje o vzorke alebo predmete s jeho presnou identifikáciou, dátumom výroby alebo expiráciou veľmi dobre viditeľné. Špecifické kódy a čísla musia zostať čitateľné počas opakovaného používania alebo počas dlhodobého skladovania. Chemické látky vyžadujú dvojfarebné piktogramy, zdravotnícke pomôcky a lieky musia byť označené unikátnym číslom (UDI), osobné dáta musia byť chránené. Termotransferová tlač a laserové značenie dokážu zaistiť vysokú kvalitu a trvanlivosť značenia požadovanú laboratóriami, výskumnými ústavmi a ďalšími zdravotníckymi zariadeniami.

GS1 identifikácia

Odolná potlač a laserovo vypaľovateľné etikety

Termotransfer tlačiarne umožňujú tlač v rozlíšení až 600 dpi. Aj malé fonty sú tak veľmi dobre čitateľné voľným okom a drobné čiarové kódy overiteľné skenerom. Termotransferová tlač je nízkonákladová, rýchla, nie je potrebné čakať na zaschnutie atramentu a označený predmet sa môže ihneď spracovávať v následných operáciách. Tlač zostáva dobre čitateľný a odolný aj po vystavení mechanickým vplyvom, vode alebo rozpúšťadlám.

S tým súvisí aj vhodný výber spotrebného materiálu k danej tlačiarni. Sterilizácia parou, skladovanie v teplotách až – 200 °C v tekutom dusíku alebo naopak vysokých teplotách, farbenie a pod. môže poškodiť etiketu, zhoršiť jej čitateľnosť alebo dokonca spôsobiť odlepenie z predmetu. Etikety a TTR farbiace pásky je dôležité vyberať podľa účelu použitia.

Vysokú odolnosť a trvanlivosť vykazujú laserom vypaľovateľné etikety. Laser CAB LM+ značí štítky laserom na odolnú fóliu. Hotové štítky dokáže navíjať späť na rolku alebo odrezávať po jednotlivých kusoch v požadovanom tvare a veľkosti. Rozlíšenie pre tlač je až 1 000 dpi. Etikety odolajú teplotám až 200 ° C, rozpúšťadlám aj mechanickému namáhaniu a sú zárukou trvanlivého značenia. Kombinácia veľmi kvalitného materiálu a laserového vypaľovania zaručuje výbornú čitateľnosť, flexibilitu výroby a dlhodobú stálosť značenia. Takto vyrobené etikety je možné použiť napríklad ako výrobné štítky zariadenia, vo veľmi náročných podmienkach a na periodicky dezinfikovanom povrchu.

Laserové značenie štítkov

Skúmavky

Odobraté, analyzované alebo skladované vzorky v laboratóriách sú nenahraditeľné. Väčšinou sa jedná o vzorky v skúmavkách. S využitím technológie termotransferových tlačiarní s aplikátormi etikiet môže byť značenie skúmaviek vykonané rýchlo a efektívne. Skúmavky môžu byť vkladané do aplikátora ručne alebo pomocou robotického podávača a priamo polepené etiketou.

Kombináciou termotransfer tlačiarne CAB SQUIX 4MP a aplikátora etikiet na skúmavky/fľaštičky vzniklo univerzálne zariadenie s označením CAB AXON 2. Značí predmety s priemerom 10 – 17 mm v horizontálnej polohe. Označené skúmavky automaticky vypadávajú do zberača. Variabilitou a spôsobom použitia sa hodí predovšetkým pre menšie prevádzky. Aplikátor je možné z tlačiarne v prípade potreby demontovať a vymeniť ho za iný alebo tlačiareň používať samostatne bez aplikátora.

značenie skúmaviek

CAB AXON 1 kombinuje osvedčený tlačový modul s aplikátorom etikiet v jednom zariadení. Výsledkom je priestorovo nenáročný model s jednoduchým designom. Systém AXON 1 je možné kombinovať s robotickou rukou pre plnú automatizáciu procesu značenia vzoriek. K značeniu dochádza vo vertikálnej polohe a nie je teda problém značiť skúmavky už naplnené obsahom. Šetrná manipulácia umožňuje používať sklenené skúmavky bez rizika poškodenia. Priemer skúmaviek/fľaštičiek môže dosahovať až 38 mm. Tlačový modul je možné doplniť o kontrolné čítanie vytlačených dát (verifikáciu).

U oboch tlačiarní je štítok na skúmavky aplikovaný ihneď po vytlačení a minimalizuje sa teda chybovosť alebo možná zámena vzoriek. Celý proces značenia vrátane aplikácie nepresahuje dve sekundy. Spoľahlivú čitateľnosť a vysokú presnosť tlače zaisťuje tlačové rozlíšenie 300 alebo 600 dpi.

značenie skúmaviek

Prepravné kontajnery

Na značenie nosičov rôznej veľkosti a tvarov, ktoré prepravujú sadu vzoriek sú vhodné modulárne tlačiarne s aplikátormi alebo aplikačné moduly. K tlačiarni je v takýchto prípadoch namontovaná ďalšia jednotka pre aplikáciu etikiet, ktorá nalepí na zvolený objekt prepravný identifikačný štítok. Výška zdvihu sa nastavuje podľa výšky značeného predmetu. Napríklad tlačiareň CAB SQUIX 4 môže byť kombinovaná s piestovým aplikátorom, ktorý aplikuje štítky na nosiče skúmaviek pri preprave na linke. Na označenie mikrotitračných doštičiek je možné tlačiareň kombinovať s piestovým aplikátorom s prítlačným valčekom. S prídavnými aplikačnými jednotkami je možné značiť aj predmety valcovitých tvarov.

identifikácia v zdravotníctve

Nebezpečné materiály

Potenciálne nebezpečné látky podliehajú klasifikácii GHS (Globally Harmonized System). Pre ochranu spotrebiteľa a životného prostredia je povinnosť značiť takéto produkty červeno-čiernymi výstražnými značkami. Európske nariadenie CLP (Classification, Labelling and Packing) o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok a zmesí špecifikuje požiadavky na povinné značenie predpísanými symbolmi.

Štandardne termotlačiarne etikiet tlačia čiernobielo (jednofarebne). Tlačiarne CAB série XC boli prvé tlačiarne s dvoma tlačovými hlavami, čo im umožňuje tlačiť dvojfarebne v jednej operácii. Laboratóriá už nemusia skladovať etikety s predtlačenými symbolmi. Teraz si pohodlne vytlačia priamo dvojfarebnú etiketu so symbolmi spĺňajúcimi danú legislatívu značenia nebezpečných materiálov v momente, keď ju naozaj potrebujú.

identifikácia GHS a CLP

Trvalé laserové vypaľovanie priamo do predmetu

Pinzeta, kliešte alebo nožnice sú nevyhnutné pomôcky používané denne v zdravotníckych zariadeniach. Tieto predmety musia byť značené datamatrix kódom priamo do predmetu a ten musí zostať čitateľný a odolný dezinfekciám, vysokým a nízkym teplotám alebo mechanickému opotrebovaniu. Jedinečná identifikácia predmetu (UDI) stanovuje presné požiadavky na povinné značenie zdravotníckej pomôcky. Ekonomickým a trvanlivým riešením je laserové značenie. Veľmi vhodný je kompaktný stolný systém CAB XENO 1. Laserový zdroj a riadiaca jednotka sú integrované spoločne v ochrannej komore a spĺňajú požiadavky laserovej bezpečnosti. Bočné otváranie laserovej komory dovoľuje bezproblémový prístup a jednoduché nastavenie polohy značeného predmetu. Vypaľovanie laserom je vysoko kontrastné a zaručuje čitateľnosť a sledovanosť predmetu po celú dobu používania. Laser CAB XENO 3 je využiteľný aj na značenie podložných sklíčok.

identifikácia v zdravotníctve

Ekonomika a automatizácia

Medzi laboratórne činnosti patrí aj príjem objednávok, tvorba vzoriek a ich analýza. Vzorky sa overujú, dokumentujú, archivujú a výsledky odovzdávajú do ďalších systémov. Stále viac je využívaný automatizovaný systém LIMS (Laboratory Information Management System) pre zaistenie kvality podľa noriem ISO, ktorý riadi všetky prenosy dát v rámci organizácie, poskytovania dát úradom alebo klientom. To umožňuje zrýchliť procesy, zvýšiť produktivitu a kvalitu so zníženými nákladmi.

identifikácia a automatizácia

Výsledky sú stále častejšie ukladané do cloudu a odtiaľ sú v zašifrovanej podobe prenášané na web, kde môžu byť ľahko a bezpečne zdieľané s ďalšími systémami. CAB zariadenia majú v štandarde všetky dostupné rozhrania pre pripojenie k sieti. Normy typu OPC-UA štandardizujú pripojenie a komunikujú nezávisle na rôznych platformách. Kontrolné alebo merané hodnoty môžu byť bezpečne posielané cez webové rozhranie.

Bezpečnosť

V momente, keď je zariadenie integrované do siete a je požadované prihlásenie, sa stáva overenie, bezpečnosť a ochrana dát kľúčovou otázkou. CAB tlačiarne poskytujú všetky bežné protokoly na ochranu dát. Je možné nastaviť zaheslované prístupy pre jednotlivých užívateľov. USB sloty a prístupy do externého úložiska sú uzamykateľné, bezdrôtové pripojenie cez WLAN alebo Bluetooth je možné vypnúť alebo zapnúť. Prístupy k sieťovým pripojením ako je http, ftp alebo VNC sú možné iba po autorizácii. Sieťové protokoly sú zašifrované a zabezpečené na najvyššej úrovni. Aktualizácia firmvéru je pred inštaláciou overená z hľadiska integrity. Pre bezpečné pripojenie k sieti je v tlačiarni nainštalovaný požadovaný certifikát.

cabPROTECT

Dopyt na riešenie: Spoľahlivá identifikácia v zdravotníctve

Vaša otázka / dopyt *

Meno *
Priezvisko *
E-mail *
Firma
Telefón
 zaslať kopiu správy na môj e‑mail
Zadajte slovami koľko je osem plus dva *
 - položky označené (*) sú povinné -

Odoslaním formulára prijímate spôsob spracovania osobných údajov (viď Podmienky použitia).


nahoru
INKANTO AVERY DENNISON 3M UPM RAFLATAC GS1 SK
TOSHIBA Premier Business Partner CAB Business Partner ZEBRA Business Partner AstroNova Business Partner
© 2013-2024 - ETIGRAF, s.r.o. Podmienky použitia webu a ochrana OU
 Web created by Landar
nahoru