Súhlas s využitím súborov cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookies na ďalšie spracovanie, ktoré má za cieľ analýzu návštevnosti webu, vylepšenie užívateľského prostredia alebo zobrazenie prispôsobeného obsahu stránok. Cookies súbory odporúčame nechať ukladať, neblokovať ich. Nič Vám neurobia, nehryzú, ani to nie sú nijako škodlivé nástroje...... Viac o cookies.

Viac o cookies

Všeobecne súbory cookies pracujú tak, že si pamätajú určité nastavenia alebo správanie (kliknutie na niečo, povolenie alebo zákaz apod.).

Vďaka tomu potom môže webová stránka fungovať podľa užívateľa, teda môže mať nejaké preferenčné správanie alebo je nám vďaka tomu umožnené sledovať podrobnejšie návštevnosť.

To všetko nám potom oznámi, aké stránky alebo produkty sú zaujímavé a aké napríklad nie a tým nám tieto informácie pomáhajú skvalitniť obsah na webe.

Súbory cookies je možné tiež zamietnuť (okrem technických nutných na prevádzku webu), tým potom ale môže dôjsť k obmedzeniu alebo zhoršeniu niektorých prvkov na webe - napr. prehrávanie videí z YouTube, alebo použitie/párovanie kódov v kampaniach apod.

Preto odporúčame nechať súbory cookies ukladať, neblokovať ich. Nič Vám neurobia, nehryzú, ani to nie sú škodlivé nástroje. Naopak, nám aj Vám pomôžu 😄

Platnosť voľby uloženia cookies nastavujeme na 1 rok. Pokiaľ toto nastavenie budete chcieť počas tejto doby zmeniť, potom tu na stránke Uložené cookies voľby.

V prípade, že cookies sami mažete alebo máte nastavené automatické mazanie v prehliadači, potom sa tento dialóg s voľbami objaví vždy znova - dôvodom je práve zmazanie uloženej voľby.

Pozn.: Pri udelení súhlasu s cookies, dôjde k ich uloženiu v rozsahu zvolených typov. Pokiaľ je následne súhlas zmenený, potom sa zmení aj typ danej cookie, respektíve rozsah následného použitia - napr. pri zrušení voľby Marketingových cookies, bude táto cookie stále uložená, ale bude nastavená na blokáciu (nepoužitie na ďalšie účely). Cookies teda zostanú uložené, a to do doby ich expirácie alebo ručného/automatického zmazania v prehliadači (stále ale platí, že nebudú ďalej používané napr. na Marketingové účely apod.). Obrátene zase platí, že pri zmene v povolení na udelenie súhlasu s napr. Marketingovými cookies, bude zmenený rozsah oprávnení a budú ďalej/znovu tieto cookies používané na ďalšie účely (napr. hodnotenie/priebeh kampaní apod.).

Podrobné nastavenie cookies Len technické cookies Povoliť všetky cookies

Technické alebo prevádzkové cookies

Tieto cookies sú nutné pre správne fungovanie www stránok, nie je možné ich teda vypnúť. Je v nich uložená napr. informácia o udelení súhlasu s rozsahom použitia cookies alebo hodnota prechádzanej stránky pre návrat z vyhľadávania apod.

Tieto súbory cookies nezbierajú štatistické ani marketingové dáta.

Štatistické alebo analytické cookies

Pomocou týchto cookies zisťujeme, koľko máme návštevníkov na stránkach, na ktoré stránky sa pozerajú najviac a na ktoré najmenej. Dajú sa potom použiť pre našu vnútornú analýzu, čo môžeme na stránkach vylepšiť.

Tieto súbory cookies zbierajú dáta anonymizovane, tj neodovzdávajú informácie, pomocou ktorých by bolo možné jednoznačne používateľa identifikovať.

Marketingové alebo produktové cookies

Tieto cookies nám dovoľujú zacieliť reklamu (nielen na tomto webe), ktorá súvisí s nami ponúkanými produktmi. Môže ísť o tzv. marketingové kampane, ktoré pomocou kliknutí vedú aj von z nášho webu, napríklad na Facebook alebo Linkedin apod. Vďaka nim potom môžeme priraďovať jednotlivé akcie/proma k návštevníkovi webu a udeliť mu tak napríklad výhodnú ponuku či zľavu, pokiaľ prejde (napr. kliknutím) cez takú marketingovú kampaň.

Tieto súbory cookies zbierajú dáta spravidla anonymizovane, tj obvykle bez jednoznačných identifikačných informácií. Pri súboroch cookies tretích strán, ako Facebook alebo Linkedin apod., ale toto nemôžeme nijako garantovať ani ovplyvniť.

Ostatné a doplnkové cookies

Tieto doplnkové cookies súbory cookies sú spravidla používané ako indexačné nástroje pre služby tretích strán - ako je napr. YouTube, kedy pomocou svojich cookies sledujú počet zhliadnutí daného videa alebo podľa užívateľa vedia ponúkať po zhliadnutí ďalšie odporúčané videá s obdobnou tématikou. Pokiaľ teda napr. tieto YouTube cookies nepovolíte, nebude možné video prehrať okamžite/priamo na našom webe v danej stránke, ale len cez priamy odkaz na YouTube (prehranie videa bude bez súhlasu blokované).

Podobné funkcie pre zobrazenie svojich komponentov (video prehrávače, obrázkové galérie, ukážka príspevku zo soc. siete, apod.) tiež môžu používať ďalšie služby ako je Facebook, Linkedin, Twitter apod. Tieto súbory cookies zbierajú dáta spravidla anonymizovane, tj obvykle bez jednoznačných identifikačných informácií. Pri súboroch cookies tretích strán, ako Facebook alebo YouTube apod., ale toto nemôžeme nijako garantovať ani ovplyvniť.

Uložiť zvolené nastavenie cookies alebo Povoliť všetky cookies

ETIGRAF-SK, s.r.o.

riešenia pre automatickú identifikáciu

+421911152515
hľadať na webe ....
TTR farbiace pásky

TTR pásky (Thermal Transfer Ribbons) označované aj ako termotransfer ribbons, termotransferové pásky alebo ribbony, sú špeciálne farbiace pásky určené na použitie v termotransfer tlačiarňach. Termotransferová tlač je spôsob tlače realizovaný tepelným prenosom farbiva na podklad. Pomocou termotransferových pások sa potlačujú bežné papierové, plastové alebo aj textilné etikety. Vyrábajú sa v niekoľkých kvalitách, odlišných najmä podľa použitia a požiadaviek konkrétnej aplikácie.

Základné typy TTR pások sú:

  • Voskové = voskové pásky (wax) sú vhodné najmä na potlač papierových etikiet s matným a pololesklým povrchom. V tejto triede TTR pásik sa dosahuje priemernej až strednej stálosti v odere a odere, ktorá je priamo úmerná použitému materiálu. Wax TTR pásky sa nehodia pre náročné aplikácie.
  • Živicové = živicové pásky (resin) sa používajú pre náročné aplikácie predovšetkým na plastové materiály etikiet ako PE, PP, PET (lesklé aj matné). Dosahujú najvyššiu stálosť v odere aj odere v porovnaní s kategóriami wax a wax/resin TTR pások.
  • Zmesové = voskovo-živicové pásky (wax-resin) sú používané na potlač papierových a plastových etikiet s pololesklým aj lesklým povrchom. Dosahujú vyššie stálosti v odere aj odere v porovnaní so základnými wax kvalitami.
  • Farebné = farebné pásky sa vyrábajú vo všetkých vyššie spomenutých typoch a sú určené pre aplikácie, kde je požadované vytlačiť určitú informáciu farebne (napr. symbol/piktogram).

Výrobcovia - výpis podľa značky

Rozdelenie podľa typu a použitia

 

TTR pásky voskové

Voskové farbiace TTR pásky (WAX) sa vyrábajú vo viacerých kvalitách. Na potlač matného povrchu etikiet sa najlepšie hodí základná kvalita vosku....

 

TTR pásky živicové

Pre náročné aplikácie na lesklé papierové etikety alebo na plastové materiály (lesklé aj matné) je najvhodnejšie použiť čistú živičnú kvalitu TTR...

 

TTR pásky zmesové

Na potlač pololesklých a lesklých povrchov sa štandardne používa zmesová kvalita farbiacich TTR pások (vosk-živica). Pri tejto kombinácii sa...

Technológia termo (tepelnej) tlače sa rozdeľuje na dva základné spôsoby:

  • Priama tepelná tlač – thermal direct: používa termocitlivé papiere bez potreby použitia TTR farbiacej pásky. Tlač vzniká chemickou reakciou v špeciálnej vrstve priamo v papieri, kde v mieste zahriatia dôjde k sčernaniu tejto vrstvy a zobrazeniu informácie.
  • Tlač s tepelným prenosom – thermal transfer: používa TTR farbiace pásky (thermal transfer ribbons) na bežné papierové, plastové alebo textilné etikety. Tlač vzniká v mieste zahriatia TTR pásky, kde dôjde k prenosu farby z tejto TTR pásky na etiketu a zobrazenie informácie.

Nosným médiom TTR pásky je tenká polyesterová fólia, na ktorú je nanesená z jednej strany tlačová vrstva a z druhej strany ochranná vrstva tzv. "backcoating". Kvalitná ochranná vrstva na zadnej strane termotransferovej pásky významne predlžuje životnosť tlačovej hlavy.

Celý popis termo (tepelnej) tlače: TTR pásky a technológia tlače.nahoru
INKANTO AVERY DENNISON 3M UPM RAFLATAC GS1 SK
TOSHIBA Premier Business Partner CAB Business Partner ZEBRA Business Partner AstroNova Business Partner
© 2013-2024 - ETIGRAF, s.r.o. Podmienky použitia webu a ochrana OU
 Web created by Landar
nahoru